Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

sæson 2011-12.

Kalender for sæson 2011-12
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
Links
Om os

Foredragssæsonen 2011-12
 
Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs 37. sæson 
Efteråret 2011
 Dato  Foredrag

27.09

Filminstruktør Christina Rosendahl vil vise sine yndlingsklip fra filmfortællinger om det onde. Herudfra kommer hun i sit foredrag ind på de 4 filmiske indgange til det onde: det dæmoniske gys, det videnskabelige gys, det psykologiske gys og splattergyset. 


11.10 Carsten Dahl er en af Danmarks førende jazzpianister. Han har altid været meget åben omkring sine psykiske vanskeligheder og vil i sit foredrag fortælle om musikkens helbredende betydning.
25.10.

Peter Elsass er professor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet. Hans sidste bog Buddhas veje - en introduktion til buddhistisk psykologi omhandler den vestlige psykologis møde med buddhismen. Hans budskab er at klinisk psykologi har brug for den inspiration, der er i buddhismen og dens spiritualitet. Han har suppleret sin faglige interesse med at gå personligt ind i buddhismen for at kunne forstå den og være loyal overfor den. Han vil vise uddrag af en DVD som skildrer hans mange rejser i Tibet og Nordindien sammen med en tibetansk Lama, Karma Lhundup. Igennem en årrække har de  opsøgt spirituelle mestre og fået dem til at forklare buddhismen til kameraet

01.11. Bestyrelsesmøde                                                                                                                                                                                                         

08.11

Psykolog PhD-studerende Sune Bo Hansen fortæller om psykopati og mentaliseringsevne og om hvorledes disse begreber forventes at hænge sammen med forskellige former for aggressionn og vold

22.11
Psykolog Inger Thormann holde foredrag om spædbarnsterapiens metode bl.a. anvendt i forhold til anbragte børn på Skodsborg Observations og behandlingshjem. Metoden er inspireret af franske terapeuter, bl.a. Francoise Dolto (1908-1988) og Caroline Eliacheff.
Se mere på hjemmesiden: Dansk Institut for spædbarnsterapi.
 
06.12

Juleafslutning, hvor Christian Braad Thomsen viser sin film Hvor mindets blomster gror (dur. 50 min.) og hvor der serveres lidt mad og drikke

Foråret 2012
 Dato Foredrag
07.02 Psykolog Per Morthhorst holder foredrag om psykodynamisk gruppebehandling af borderline og andre personlighedsforstyrrelser, og skriver herom:   
     "Jeg ser frem til en spændende aften med fokus på gruppeterapi til disse patienter, som mange synes vanskelige at behandle. Eksempel på behandlingsstruktur. Metode med betydelige tilpasninger i retning af mentaliseringsbaseret behandling, men rødder i gruppeanalysen. Fordele ved gruppebehandling og særlige ulemper/faldgruber (overføringsfeltet, konflikter, affektregulering, den aktive og involverede terapeut). Der vil blive eksemplificeret fra intensiv dagbehandlingsprogram herunder kombineret individuel og gruppebehandling.
(Ret til ændringer forbeholdes)."

21.02

Forfatter Josefine Klougart holder foredrag om Erindring i forbindelse med kunstnerisk arbejde.

06.03     

 

Torben Moe om Musikterapi. Ph.d. og musikterapeut Torben Moe Fokus fortæller om sine erfaringer med den  musikpsykoterapeutiske metode Guided Imagery and Music (GIM). Foredraget suppleres med lytning til musikstykker som anvendes i metoden.

13.03.Bestyrelsesmøde                                                                                                        

20.03

Marianne Bentzenexam. afspændings- og bevægelsesterapeut  præsenterer på denne aften en nyligt udviklet neuroaffektiv analysemodel.  I den neuroaffektive forståelse foregår personlighedsudvikling på tre hierarkisk forbundne niveauer i nervesystemet, nemlig arousal-regulering, affektafstemning og mentalisering. Udgangspunktet for neuroaffektivt baserede behandlingsinterventioner er en vurdering af, hvor ressourcen findes til at etablere interpersonelle mødeøjeblikke og dermed udvikle de relevante kredsløbsforbindelser i det neurale hierarki. Som en arbejdsmodel til at evaluere ressourcer og problemområder i personligheden har Cand. Psyk. Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzen udviklet en model som de kalder de ”Neuroaffektive Kompasser”, og som består af et autonomt-, limbisk- og præfrontalt kompas over forskellige erfaringsdimensioner. Tilsammen giver de et hurtigt overblik over centrale elementer af den neuroaffektive funktion, og dermed over relevante interventionsmuligheder. 

10.04

endnu ikke programsat

17.04.

Generalforsamling og sæsonafslutning  (kun medlemmer)    

 05.05.  

 12.06. 

Freudmiddag                        

evt. Sommerstævne                                                                            

                                                                                      

Alle møder finder sted kl 19:30 - 21:30 i selskabets lokaler, Løngangstræde 37B, 4th, København K.

Gæstetilmelding:

Bemærk, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til møderne for kr 80,- pr. gang (studerende 40,- ved forevisning af studiekort), for juleafslutningen dog kr.130 - (studerende 90,-). Tilmelding nødvendig:

Gæster bedes af hensyn til den begrænsede plads i selskabets lokaler tilmelde sig arrangementerne på tlf. 6130 8007 eller på email: [email protected]

Vel mødt.


Med venlig hilsen
Bente Petersen, formand

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp