Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Om foredragsholderne

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans værk
Videoer
Links
Om os

 


 
Christian Braad Thomsen er Filminstruktør, forfatter, producent og filmudlejer..
se mere her  http://braadthomsen.com
 
 
 
 

oleao.jpg

 
 
 
 
 
Ole Andkjær Olsen er litterat og dr.phil. Han har, så vidt vides, skrevet, oversat, kommenteret og redigeret mere om og af Sigmund Freud end nogen anden dansker.
 
 
 

bjoernb.jpg
Bjørn Larsen er cand.scient og har arbejdet som underviser på Virum Gymnasium (13 år), Københavns VUC (20 år) og samtidig som underviser på geografistudiet (KU) omkring statistiske metoder (18 år). Sideløbende hermed har han arbejdet med eventyr og symboler, herunder især selvreferende symboler. 


 

talli.jpgTalli Ungar Felding er cand.psych. med efteruddannelse i klinisk sexologi, specialist i psykoterapi og superviseion, ansat ved Psykologisk Center i Køenhavn.


nielsr.jpg

 
 
 
 
 
Niels Raasthøj er psykoanalytiker og cand.mag i engelsk og psykologi. Tidl. formand for Det Danske Sigmund Freud Selskab
 
 

forfremmede.jpg

Steen Visholm

 

   

Professor MSO, cand. psych., ph.d. // Professor, MScA (Psychology) & PhD

 

http://forskning.ruc.dk/site/person/svisholm

Uddannelsesleder // Program Director

Masteruddannelsen i Organisationspsykologi // Master of the Psychology of Organisations

 

www.ruc.dk/mpo/

Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning // Dept of Psychology and Educational Studies

 

Roskilde Universitet

 

  

 

jh.jpg

 


Jesper Hoffmeyer  (se mere her)
Eller på JHs nye blok: http://jhoffmeyer.dk/One/index/
 
 
 
 
 
..

Kirsten Berg er Fysioterapeut, Uddannet psykoanalytiker fra Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse, kropsterapeut, chok traume terapeut.

Har arbejdet på psykoterapeutisk center Stolpegård i mange år.  


 

 

 pilgrimkristian.jpg

 
 
 
Kristan Thorup (se mere længere nede på denne side)
 
 
 
 
 

 
 
Gert Rønsby er psykolog og psykoanalytiker, og Det Danske Sigmund Freud Selskabs første formand (1975-85)
 
 

marijkemarijnissen.jpg

 
Marijke Marijnissen er cand.psyk. fra K.U., ansat på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Hospital, samt bestyrelsesmedlem, underviser og supervisor i Institut for Psykoanalytisk Psykoterapi
 
 
 
 
 

lilian.jpg

 
Lilian Munk Rösing, født 1967, er ph.d. og lektor ved Københavns Universitet samt kritiker ved dagbladet Politiken. Hun har publiceret en række e tidsskriftsartikler om bl.a. psykoanalytisk tekstanalyse, tidlig tysk romantik, aktuel l dansk litteratur og kønsfilosofi.

christiandorph.gif

 
Christian Dorph
 
 

 
 
 
 
 
 

ninaeis.jpg

 

 
Nina Eis er psykolog ved PPR Odsherred Kommune og arbejder Theraplay inspireret med inklusion og behandling.
 
 


 
 


anneingham.jpg

Anne Inghan er uddannet, The Wright Institute PsyDClinical Psychology 2007 - 2011 The Wright Institute MAClinical Psychology 2005 - 2007 University of California, Santa Cruz BACultural Anthropology 2001 - 2003

osvaldocariola.jpg

 
 
 
Osvaldo Cariola er psykolog (fra Århus Universitet) og psykoanalytiker (uddannet i Paris). 
 
 
 
 
 

ursula_andkjaer_olsen.jpg


Ursula Andkjær Olsen, København, 28. november 1970.                  Er cand.mag. i musikvidenskab og filosofi fra Københavns Universitet og har gået på forfatterskolen 1997-99. Debuterede med Lulus sange og taler, Arena og Lindhardt & Ringhof 2000.

Har modtaget arbejdslegater fra Statens Kunstfond og Litteraturrådet. Modtog Madame Hollatz’ legat i 2000, Carlsbergs idélegat i 2001, Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium i 2004, Ole Wahls legat og Dan Turell-prisen i 2006, Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris i 2007, Det Anckerske Legat og Det Danske Akademis Otto Gelsted pris i 2010 og Holbergmedaljen i 2011.  http://www.ursulaandkjaerolsen.dk/


Bo Elbrønd-Bek (f. 1946), der er ph.d., cand.mag. et mag.art., har bl.a. undervist ved Odense Universitet, University of Washington, University of Wisconsin-Madison, Universitet i Oslo, Københavns Universitet, hvortil kommer forskningsstipendier ved Ernst Moritz Arndt Universität zu Greifswald og Humboldt Universität zu Berlin. Har udgivet en halv snes bøger og offentliggjort et halvhundrede artikler og forfatterinterview.
 


mo.jpg

 
 
Mo er cand.mag. i folkemindevidenskab, filmvidenskab og litteraturvidenskab og har derudover en uddannelse som manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole i København. Læs mere her
 
 
 

kristian.jpg

Kristian Thorup er folkeskolelærer og arbejder som specialklasselærer på Lindevangskolen Frederiksberg
Kristian skrev i 2009 kronikken "Var Emil fra Lønneberg syg i hovedet?
", som forholdt sig kritisk til den eksplosivt stigende diagnosticering og medicinering.  
Han er i sit arbejde som folkeskolelærer i stigende grad stødt på børn, der får medicin, har en diagnose eller skal henvises til et børnepsykiatrisk hospital, fordi de er "syge" - så "syge", at de ikke kan være i klasserne, sidde på stolene eller fungere i frikvartererne. Svaret er i dag oftest medicin og diagnosen ADHD. ADHD er genstand for en heftig enten-eller debat i medierne, hvor det til stadighed diskuteres om ADHD er et biologisk fænomen, eller snarere er noget der har med kulturen og opdragelsen at gøre. Kristian vil med afsæt i sin dagligdag dykke ned i ADHD-problematikken og forhåbentlig lægge op til en spændende debat, der trænger bag om enten-eller diskussionen og forsøger at nærme sig de aspekter der ligger bag fænomenet ADHD.

mbentzen.jpg

 
 
Marianne Bentzen, exam. afspændings- og bevægelsesterapeut, medlem af Psykoterapeut Foreningen og af European Association of Bodypsychotherapy. Praktiserende psykoterapeut, foredragsholder & underviser. Har været international træningsleder i Bodynamic Institute og er kendt for sit samarbejde med psykologen Susan Hart, som hun har holdt mange kurser med, bl.a om børns  bio-neuro-psykologiske udvikling, og om forskellige former for terapi, der  matcher forskellige "niveauer" i hjernen, mentaliseringsbaseret terapi, mindfulness, kropspsykoterapi mm. 

torbenmoe.jpeg

 
 
Torben MoePh.d. og musikterapeut  

josefineklougart.jpg

 
 
 
 
Josefine Klougart, forfatter. Læs mere her
 
 
 
 


Per Morthhorst er 43 år, cand.psych.aut., spec. i psykoterapi. Igennem mere end 10 år stor terapeutisk erfaring med behandling af ikke-psykotiske lidelser, herunder personlighedsforstyrrelser, i psykiatrien på primært psykodynamisk grundlag. Har gruppeanalytisk uddannelse fra IGA og intensiv kursus i dialektisk adfærdsterapi. Oprindeligt udd. individualterapeut i krop/gestalt-terapi. Mange kortere kurser/seminarer i intensiv/korttidspsykoterapi og mentaliseringsbaseret behandling. Privat praksis siden 2004 med bl.a. stor undervisnings- og supervisionsvirksomhed indenfor psykiatrien og socialpsykiatrien.Psykolog
Inger Thormann, ansat på Skodsborg Observations og behandlingshjem gennem mange årsune.jpg

Sune Bo Hansen, Cand.psych., aut. og Ph.d.-studerende og ansat i Retspsykiatrien Region Sjælland, hvor han forsker i sammenhængen mellem personlighedsforstyrrelser, herunder psykopati og evnen til at mentalisere blandt retspsykiatriske patienter med en skizofreni-diagnose. Han har undervist i personlighed og personlighedsforstyrrelser ved Århus Universitet, samt arbejdet med at implementere nye behandlingsmetoder i social-psykiatrien i Nordjylland

elsass.jpg

 
 
 
Peter Elsass er professor i klinisk psykologi ved Københavns Universitet
 
 
 
 
 

carstendahl.jpg

  
 
Carsten Dahl, pianist  Se mere her
  
  

christina.jpeg

 
 
 
Christina Rosendahl, filminstruktør.
    Se mere her
 
 
 
 

mstidsen.jpg
 
Marianne Stidsen, f. 1962, lektor i dansk litteratur på Københavns Universitet med speciale i den nyeste danske litteratur, som hun har kortlagt i Ankomster — til 90'erne (1995) og Udveje — fra 90'erne (2001). Hun har tillige udforsket denne litteraturs ældre rødder, bl.a. hos Jens Baggesen.
 
 
 

 
 

Birgitte Brun er tidl. chefpsykolog på Klinisk Psykologisk Afdeling på Sct. Hans Hospital og æresmedlem af Dansk Psykologforening
 
 Benedicte Schilling er cand. psych. og specialist og supervisor i børnefamiliepsykologi samt forfatter til bøger om systemisk supervision og diverse artikler, rutineret supervisor, underviser og faglig inspirator I Danmark og England. Formand for Fagligt Selskab for Supervision, Dansk Psykolog Forening.
 

 
 
 

nn.gif

 
Charlotte Simonsen er psykolog og ph-d studerende på Psykologisk Institut på Københavns Universitet
 
 
 
 

 
 
Morten Ditlevsen er sociolog, videnskabelig assistent på Statskundskab, Københavns Universitet.
 
 
 
 

bentep.jpg

 

 
Bente Petersen er psykoanalytiker, specialist i psykoterapi og supervision samt privatpraktiserende psykolog i Valby, deltidsansat i Psykiatrien i Roskilde og formand for Det Danske Sigmund Freud Selskab. http://bentepetersen.dk/
 

 

heidirose.jpg

Heidi Rose er cand. psych., autoriseret psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og børnepsykologi. Privatpraktiserende psykolog. Medlem af Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapis uddannelsesudvalg, som tilbyder en uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi med børn og unge, efter de retningslinjer, der er angivet af European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy. (Tidligere formand). Ansvarlig for DSPBUs Kursus i Spædbarnsobservation. Skrevet en artikel om DSPBUs uddannelse i Matrix 2002.
 
 

renerasmussen.jpg

 
 
René Rasmussen er psykoanalytiker og lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet
 
 
 
 

Signe Holm Pedersen er cand. psych. og phd. studerende ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Yderligere uddannet som psykoanalytisk psykoterapeut (IPP). 

 

Hannah Katznelson er cand. psych. og phd. studerende ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Yderligere uddannet som psykoanalytisk psykoterapeut (IPP).   

mortennissen.jpg

 
 
 
 
Morten Nissen er lektor, Phd ved Psykologisk Institut, Københavns Universitet
 
 
 
 

torbenschjoedt.jpg

 


 
 
Torben Schjødt er ledende psykolog på Bispebjerg psykiatriske afdeling, tidligere ledende psykolog på Psyk.Sygehus, Frdederiksborg Amt., har undervist i miljøterapi i en årrække og sammen med overlæge Torben Heinskou redigeret bogen "MILJØTERAPI PÅ DYNAMISK GRUNDLAG", H.Reitzel 2007.
 

jm.jpg

 
 
 
 
 
Jesper Mogensen er cand.psych. og har de seneste 8 måneder været ansat som psykolog ved kriseenheden på Institut for Militærpsykologi, men begynder d. 1.11.09 i en stilling som psykolog hos Unge og Sorg.
 
 
 
 

hv.jpg

 
 
 
 
Helena Vissing er cand.psych og har været ansat som psykolog ved PPR i Holbæk og i Kbh. kommune, men starter 1.10.09 i privat praksis. Har erfaring med miljøterapeutisk arbejde i socialpsykiatrien.
 
 

svendaagemadsen.jpg

 
 
 
 
Svend Aage Madsen, der er ph.d., specialist i psykoterapi og chefpsykolog på Rigshospitalet. Svend Aage Madsen har i de senere år specialiseret sig i fædreforskning,  mænds psykologi og psykoterapi for mænd.
 
 
 
 

lading.jpg

 
 
 
 
Åse Høgsbro Lading er lektor, cand.mag, Ph.D, på Institut for psykologi og Udannelsesforskning, RUC
 
 
 

nn.gif

Jørgen Felding, Født 1950
Oprettede Psykologisk Center i 1984

Uddannelse:
1982: Cand. psych. fra Københavns Universitet
1994: Offentlig autorisation som psykolog
1995: Godkendt af Dansk Psykolog Forening som specialist og supervisor i psykoterapi
Øvrige ansættelser:
1973-80: Ansat ved Københavns Kommunale Narkosystem
1982-84: Psykolog i Københavns Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning
Derudover foredragsvirksomhed og kurser i hele landet

lob.jpg

 
 
 
 
 
Lars Ole Bonde er musikterapeut samt cand.mag i musikvidenskab, nordisk sprog og litteratur, Ph.D, ansat ved institut for kommunikation på Ålborg Universitet
 
 

judy.jpg

Psykoanalytiker og lektor dr.phil. Judy Gammelgaard er ansat på Psykologisk Institut på Københavns Universitet, og er desuden medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab, DPAS og The International Psychoanalytical Association. Hun er af Dansk Psykologforening godkendt som specialist i psykoterapi og supervision med speciale i supervision af psykoterapeuter.
 
 

 

 

 

Asger Schnack (f. 1949) er forfatter. Debuterede i 1967 med digtsamlingen Øjeæbler. Har siden udgivet en lang række digtsamlinger, romaner, børnebøger, essaysamlinger og biografier, senest romanerne Tabu tuba (2007) og Street (2008).

 

 

 
 
 
 
Jesper Mogensen er mag. art. i neurovidenskab og psykologi, lektor på KU, Psykologisk Institut og leder af Unit for Cognitive Neuroscience (UCN).

bentj.jpg

 
 
 
 
Bent Jørgensen er cand.psych., klinisk psykolog og organisationspsykolog,  ansat på Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter.


 
 
 

mads.jpg

 
 
 
 
 
 
Mads Haaning er psykolog på Amager Hospitals gerontopsykiatriske afdeling.
 
 
 
 
 
.

sebastian.jpg

 

 

Sebastian Simonsen er cand.psych aut. og ph.d-studerende. Han er medlem af bestyrelsen i Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP) og medlem af psykopatologisk fagnævn under Dansk Psykologforening. 

 

 

 

.

 
Jørgen Bech-Jessen er klinisk psykolog på Sexologisk Klinik, Rigshospitalet. Specialist og supervisor i psykoterapi. Specialist i sexologi. Ekstern lektor i sexologi på Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

vedfelt_ole.jpg

 
 
 
 
Ole vedfelt er uddannet Jungiansk analytiker, IAAP. Godkendt som underviser, terapeut og supervisor på DP´s vidergående uddannelser i psykoterapi.  Flere supplerende psykoterapeutiske uddannelser. Forfatter til blandt andet Bevidsthed, Ubevidst Intelligens, Manden og hans indre kvinder samt Drømmenes dimensioner. Leder af Vedfelt instituttet for integreret psykoterapi og kybernetisk psykologi, www.vedfelt.dk
 

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kløverbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp