Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

Freudselskabets 32. foredragssæson 2007-8

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
medlemsside
Links
Om os

Foredragssæsonen 2007-2008

Udgivet 6. juli 2007
Revideret 27.08.07.

Efteråret 2007
 Dato Foredrag
11.09

Psykoanalytiker, cand.mag. Niels Raasthøj fortæller om P.C. Petersen (1889-1978), som er en af af freudselskabets aner og Danmarks tidligste psykoanalytikere . Der vil blive taget udgangspunkt selskabets båndarkiv, som rummer en del foredrag af P.C. Petersen.

25.09

Psykolog Ole Vedfelt holder foredrag om drømme

09.10

Stud.psych. Naja Sandner indleder med oplæg om Freuds seksualdrifts begreb, og stud.psych. Christian Bønding fortsætter om perversioner

23.10. Bestyrelsesmøde                                                   

06.11

Speciallæge og psykoterapeut Else Munck taler om "Etiske problemstillinger i psykoanalytisk terapi". Foredraget sætter fokus på behandler-klient relationen, med udgangspunkt i neutralitetsbegrebet.

20.11

endnu ikke programlagt

04.12

Juleafslutning, hvor digteren Ursula Andkjær Olsen læser op af sine digte. Bag efter serveres der en lettere anretning og et glas vin.  Pris for gæster kr. 120,-

Foråret 2008
 Dato Foredrag
29.01

Psykolog Jørgen Bech-Jensen holder foredraget: "Afvigelser - nu og da"

12.02

Psykolog Ph.d Sebastian Simonsen fortæller om personlighedsforstyrrelser, klassifikation og dynamisk tænkning

26.02

Psykolog Ph.d.  Mads Haaning fortæller om, hvad det vil sige at blive gammel

11.03. Bestyrelsesmøde                                                   

25.03

endnu ikke programlagt

08.04

Knud Hjulmand taler om modoverføring. KH er privatpraktiserende psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi, samt ekstern lektor i klinisk børnepsykologi, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

22.04

Generalforsamling og sæsonafslutning - kun medlemmer

03.05

Freudmiddag

 

 

Alle møder finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, Løngangstræde 37B, 4th, København K.

Gæstetilmelding:

Bemærk, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til møderne for kr 70,- pr. gang (studerende 40,- ved forevisning af studiekort), for juleafslutningen dog kr.120 - (studerende 90,-). Tilmelding nødvendig:

Gæster bedes af hensyn til den begrænsede plads i selskabets lokaler tilmelde sig arrangementerne på tlf. 6130 8007 eller på email: [email protected]

Vel mødt.


Med venlig hilsen
Bente Petersen, formand

 

Se også tidligere temaer og mødeplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp