Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

Sæson 2006-7

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
medlemsside
Links
Om os

Møder og aktiviteter i selskabets 31.sæson 2006-2007

Udgivet 2006  Revideret 14.01. 2007

Efteråret 2006
Dato Foredrag
26.09     

"Længslen mod Venedig"   Psykolog Kasper Antkowiak-Schødt overvejer dødsdriftens heroiske aspekt. Foredraget vil være centreret om Thomas Manns bog "Døden i Venedig"     

10.10

I anledning af 150 året for Sigmund Freuds fødsel er der på tysk udkommet en række brevsamlinger, som omfatter Freuds korrespondance med familie og kolleger. Freud er en af litteraturhistoriens mest passionerede brevskrivere, og forfatter og filminstruktør Christian Braad Thomsen tegner et portræt af ham, som han fremtræder gennem de i alt 8.000 sider breve, der nu foreligger. CBT har tidligere udgivet et to-binds udvalg af hans breve på forlaget Klim.

24.10

Steen Kristensen om sin bog: Freud har sagt. Læs mere her   

06.11.        

 

 

Kl. 14:00-18:00    Psykoanalysen i dag          Sammen med Psykoanalytisk Debat inviterer vi til eftermiddagsarrangement på Rigshospitalet om psykoanalysens aktualitet i dagens behandlings- arbejde. Pris kr. 150,-  Læs mere her                              

21.11

Psykoanalytiker Jean-Christian Delay om bogen: En Fandens Bestilling - kan vi slippe for det ubevidste Christian Delay og Elisabet Holst (red.)

05.12

Psykolog Lars Andersen: om Freuds kogebog. Læs om bogen her. Juleafslutning, hvor der serveres et glas vin og en lettere anretning. Pris for gæster kr. 100,-

Foråret 2007
 Dato Foredrag

30.01

OBS! ændring

Psykolog og psykoanalytiker Gert Rønsby  om Arthur Schnitzler og Sigmund Freud. Jvf. GR's artikel i Psyke & Logos nr.2, 2006

13.02

Psykolog Talli Ungar Felding om    Kønnets psykologi. Unger Felding har skrevet artiklen Det psykologiske køns udviklingshistorie  i antologien Fokus på Freud

27.02 Psykolog Phd. Steen Visholm: Massepsykologi. Visholm bar bl.a. skrevet om massepsykologi i antologien Fokus på Freud
13.03 Cand.mag. og psykoanalytiker Niels Raasthøj:   "Freud på hjernen" - neuropsykoanalyse for begyndere. Raasthøj har skrevet bogen Hjerneprocesser og læring
27.03

Psykolog Ph.d. Birgit Bork-Mathiesen: Neuropsykoanalyse. Jvf. Neuro-psykoanalyse i: Psyke & Logos nr. 2 2006 eller Kroppen i psyken, Forlaget Reitzel 2004, kap. 2: Psyken i hjernen

10.04

Litterat Dr.phil. Ole Andkjær Olsen: Ødipuskomplekset.   - Andkjær Olsen har skrevet doktordisputats om Ødipuskomplekset og artikler herom bla. i antologien Fokus på Freud og i Psykodynamisk Leksikon

 

24.04

Generalforsamling og sæsonafslutning
05.05

Freudmiddag, se nærmere herom på medlemssiden, hvor tilmeldingen også kan foretages

Alle møder finder sted kl 19:30-21:30 i selskabets lokaler, Løngangstræde 37B, 4th, København K. 

Bemærk, at gæster er velkomne til møderne. Men af hensyn til den begrænsede plads i selskabets lokaler er tilmelding nødvendig på tlf. 6130 8007 eller på [email protected].  

Det koster kr. 50,- pr. gang. Deltagelse i juleafslutningen dog kr. 100,-.

Vel mødt.
Med venlig hilsen
Pbv. Bente Petersen, formand

 

 

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp