Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

Danske Freud bøger

Kalender for sæson 2011-12
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
Links
Om os
Kommende sæson

 

 

 Danske bøger om Sigmund Freud

- eller med væsentlig affinitet til Freud og hans teorier

 

 

 

1916       Kort K. Kortsen: De psykiske Spaltninger. En Studie over sygt Sjæleliv. G. E. C. Gads Forlag: København, 1916.

 

August Wimmer: Psykogene Sindssygdomsformer. Genoptrykt Birkerød: Janssenpharma, 1980.

 

1917        Johannes Mygge: Sjælebehandling inden for Lægekunst i Fortid og Nutid. København: H. Hagerup’s Forlag, 1917.

 

1918       Svend Borberg: Krig og Køn. Bidrag til en erotisk Ny-Orientering. København: Steen Hasselbalchs Forlag, 1918.

 

1929       Sigurd Næsgaard: Psykoanalyse. Seksualitet og intelligens. København: Jespersen og Pios Forlag, 1929. 2. forøgede udgave 1930.

 

1931       Erik Carstens: Den psykoanalytiske metode. 2. udgave med nyt forord København: Dansk Psykoterapeutforenings Forlag, 1968.

 

1933       Poul M. Færgeman: Freud i moderne Litteratur. København: Funkis Forlag, 1933.

 

Sigurd Næsgaard: Psykoanalyse I-II. København: Funkis Forlag, 1933.

 

1955       Eric Danielsen: Kritik af psykoanalysen. 2. udgave, København: Borgens Forlag, 1974.

 

Anker Rattleff: Psykoanalyse. Teori og grundlag. København: C.A. Reitzels Forlag, 1955.

 

1962       Harald Landt Momberg: Mennesket Sigmund Freud. København: Forlaget I dag, 1962.

 

1965       Erik Carstens: Freuds tragedie. En kolos på lerfødder. København: Borgens Forlag, 1965.

 

1966       Anker Rattleff: Psykoanalyse. Freuds lære i psykologisk belysning. København: Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1966.

 

1967        Johannes Fabricius: Drømmens virkelighed. Freud og Jung. København: Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1967.

 

1974       Finn Abrahamowitz: Fire personlighedsmodeller fra Freud til Laing. København: Rhodos.

 

1975       Niels Perch: Freud, Rogers og Perls. Et videnskabsteoretisk studium. København: Munksgaard, 1975.

 

1976       Finn Storgård: Emancipation i brudthed. Sammenhængen mellem det borgerlige subjekts psyko-, pato- og sociogenese. Studier i Freuds forfatterskab og dets samfundsmæssige konstitueringsbetingelser. Kongerslev og Grenå: GMT, 1977.

 

1977       Asger Blond: Knægtelse og krænkelse. En undersøgelse af konstitueringsproblemet for Freud’s teori og dens status som socialvidenskab. København: Rhodos, 1977.

 

Jørgen Dines Johansen (red.): Psykoanalyse, litteratur, tekstteori 1-2. København: Borgen, 1977. Ny udgave af bind 2 under titlen Lille psykoanalytisk leksikon. København, Borgen, 1986.

 

Peter Thielst: Driftens fortolkninger. København: Berlingske Leksikon Bibliotek, 1977.

 

1979       Kuno Poulsen: Da Freud besvimede. København: Gyldendal, 1979.

 


1980       Niels Egebak: Psykoanalyse og videnskabsteori. Fem kapitler af en Freud-læsning. København: Berlingske Leksikon Bibliotek, 1980.

 

Michael Friis, Lene Nordin og Regitze Petri: Freud i Danmark. København: Danmarks Radio, 1980.

 

1981       Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe: Freuds psykoanalyse. København: Gyldendal, 1981.

 

1983       Christian Braad Thomsen: Lysten og loven. Syv essays om incest-tabu og Ødipus-kompleks. København: Tiderne Skifter, 1983.

 

Jens Frimodt: Narcissisme. Freud, Kohut, Ziehe. København: Unge Pædagoger, 1983.

 

1984       Christian Braad Thomsen: Sigi Erobreren - en Freud-biografi. København: Hans Reitzels Forlag, 1984.

 

Lis Møller: Freuds litteraturteori. København: Akademisk Forlag, 1984.

 

Peter Thielst: Psykoanalyse og psykoterapi. En introduktionsbog. København: Gyldendal, 1984.

 

1985       Bent Rosenbaum (red.): Freud - efter Freud. København: FADL’s Forlag, 1985.

 

1987       Finn Storgård: Menneskenaturens historie 1. Seksualitet og erkendelse hos Sigmund Freud. Nimtofte: Forlaget Havmanden, 1987.

 

1988       Ole Andkjær Olsen: Ødipus-komplekset. København: Hans Reitzels Forlag, 1988.

 

Rolf Reitan: Freuds narcissisme. Århus: Forlaget Klim, 1988.

 

1989       Freud - død eller levende? Temanummer af tidsskriftet Psyke & Logos, 10. årg. Nr. 1. København: Dansk Psykologisk Forlag, 1989.

 

Nina Lykke: Rødhætte og Ødipus. Brikker til en feministisk psykoanalyse. Odense: Odense Universitetsforlag, 1989.

 

1990       Rolf Reitan: Eftertanker om Freuds narcissisme. Århus: Forlaget Klim, 1990.

 

1991       Uffe Hansen: Psykoanalysens fortrængte fortid. Hypnotisøren Carl Hansen og Sigmund Freud. København: Akademisk Forlag, 1991.

 

Stig Dankert Hjort: I begyndelsen var Freud - introduktion til psykoanalyse. København, Gyldendal, 1991.

 

1992       Nina Lykke: Til døden os skiller. Et brudstykke af den feministiske Freud-receptions historie. Odense: Odens Universitetsforlag, 1992.

 

1993       Judy Gammelgaard: Katharsis. Sjælens renselse i psykoanalyse og tragedie. København: Hans Reitzels Forlag, 1993.

 

1994       Rolf Reitan: At arve Freud. Lystprincip og urfortrængning. Metapsykologiske forelæsninger. Århus: Forlaget Klim, 1994.

 

Finn Storgaard: Menneskenaturens historie 2. Tro, håb og kærlighed. Forlaget Nimtofte: Forlaget Havmanden, 1994.

 

Finn Storgaard: Menneskenaturens historie 3. Dybets magter. Nimtofte: Forlaget Havmanden, 1994.

 


1996       Ole Andkjær Olsen og Simo Køppe: Psykoanalysen efter Freud 1-2. København: Gyldendal, 1996.

 

1997       Finn Abrahamowitz: Freud. Et liv. København: Gyldendal, 1997.

 

1998       Jens Knud Larsen: Depressionsforståelse. Et opgør med Freud. København: FADL’s Forlag, 1998.

 

1999       Finn Lykke Schmidt (red.): Freuds spor. Om psykoanalysens betydning, placering og anvendelse 100 år efter dens fremkomst. Bind 1-2. Århus: Forlaget Klim, 1999.

 

2000       Eric Danielsen: Den ukendte Freud. København: Dansk Psykologisk Forlag, 2000.

 

2002       Ole Andkjær Olsen (red.): Psykodynamisk leksikon. København: Gyldendal, 2002.

 

2003       Finn Nordentoft: Dybdepsykologi - fra Freud til Grof. København: Frydenlund.

 

2004       Judy Gammelgaard: Mellemværende. En diskussion af begrebet borderline. København: Akademisk Forlag, 2004.

 

2006       Ole Andkjær Olsen, Christian Braad Thomsen og Bente Petersen (red.): Fokus på Freud. København: Hans Reitzels Forlag, 2006.

 

Jean-Christian Delay og Elisabet Holst (red.): En fandens bestilling - kan vi slippe for det ubevidste? København: Frydenlund, 2006.

 

Steen Kristensen: Freud har sagt. Prinsesse Marie Bonaparte, Sigmund Freud og prins Georg af Grækenland og Danmark. København: Gyldendal, 2006.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp