Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

foråret 2003

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
medlemsside
Links
Om os

Møder forår 2003

Udgivet 15. januar 2003
Opdateret 19. februar 2003

Kære Venner,
hermed forårets program.

 Dato Foredrag
4.2

Cand.phil., Ph.D. og forskningsadjunkt Lilian Munk Rösing holder et foredrag med titlen : "Hudens etik" Med sit begreb om "hudjeg'et" introducerede den franske analytiker Didier Anzieu huden som metafor for selvet. I hudens billede bliver selvet en container samt en berørings- og inskriptionsflade, der først bliver til i mødet med en anden(s hud). Foredraget vil udfolde begrebet om hudjeg'et og give et litterært eksempel på en mand uden hud: hovedpersonen i Strindbergs Faderen.

18.2

Cand.psych. Bjørn Juvik: foredrag om overgangsobjekter. Foredraget vil forsøge at forbinde teorier om barnets individuation med teorier om voksnes sindslidelser og den psykoanalytiske forståelse af udviklingsforstyrrelser og deres behandlingsmuligheder.
Bjørn Juvik er cand. psych. aut og arbejder som klinisk psykolog med supervision og psykoterapi i en psykoanalytisk referensramme.

4.3

Stud.med Bue Juvik: Om depression og hjertekardiologiske lidelser
"Der faldt en sten fra mit hjerte." Hjertesmerter." "Heartbreak." Ovenstående udtryk demonstrerer, at vi instinktivt forbinder hjertet med humøret; at være i dårligt humør påvirker hjertet og omvendt. Bue Juvik vil gennemgå, hvad man ved om forbindelsen mellem depression og hjertesygdom.

18.3

Francisco Alberdi: Transkulturel psykiatri: 'Lourdes, den patologiske hemmelighed og den indre vilde'. Francisco Alberdi er psykiater og har været redaktør på bogen 'Transkulturel psykiatri', (Reitzel 2oo2)

1.4

Margit Jørgensen: Projektiv identifikation.
Margit Jørgensen er overlæge og psykoanalytiker.

22.4

Generalforsamling og sæsonafslutning

3.5

Freudmiddag. Nærmere oplysninger følger.

Alle møder finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, Løngangsstræde 37B, 4th, København.

Vel mødt.
Med venlig hilsen
Pbv. NielsRaasthøj

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til møderne for kr 50,- pr. møde. Deltagelse i juleafslutningen for gæster koster 100 kr.

Se også tidligere temaer og mødeplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp