Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

efterår 2002

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
medlemsside
Links
Om os

Møder efterår 2002

Udgivet 17. april 2002
Opdateret 14. maj 2002

Kære Venner,
hermed efterårets program.

 Dato Foredrag
24/09

Psykolog og dr.pæd. Karen Vibeke Mortensen taler ud fra sin bog 'Fra neuroser til relationsforstyrrelser', Gyldendal 2001.

08/10

Psykolog Lene Brok: De syv dødssynder.

22/10

Psykolog og psykoanalytiker Bente Petersen: Freuds objektrelationsteori.

05/11

Lektor og psykoanalytiker Niels Raasthøj: Spiseforstyrrelser hos mænd.

19/11

Overlæge og psykoanalytiker Bent Rosenbaum om 'Psykoseteorier i psykoanalytisk tænkning' ud fra sin disputats 'Tankeformer og talemåder', Multivers 2000.

03/12

Juleafslutning hvor psykolog Bjørn Juvik fortæller om Peter Plys. Der serveres en let anretning og et glas vin.

Alle møder finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, Løngangsstræde 37B, 4th, København.

Vel mødt.
Med venlig hilsen
Pbv. NielsRaasthøj

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til møderne for kr 50,- pr. møde. Deltagelse i juleafslutningen for gæster koster 100 kr.

Se også tidligere temaer og mødeplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp