Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

foråret 2002

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
medlemsside
Links
Om os

Møder forår 2002

Udgivet 14. januar 2002
Opdateret 18. april 2002

Kære Venner,
hermed forårets program.

 Dato Foredrag
5/2

Overlæge dr.med. Preben Hertoft holder foredrag og tager udgangspunkt i sin nyligt udkomne bog: Undren og befrielse, hvor han bl. a. beskriver sit liv som sexolog.

19/2

Overlæge og psykoanalytiker Martin Lotz holder foredrag med udgangspunkt i sin bog 'Udvikling og analyse, teorien bag psykosnslytisk psykoterapi*, Reitzel 2001. Læs Gert Rønsbys anmeldelse her på hjemmesiden.

5/3
Aflyst pga. sygdom!

Psykolog og dr.pæd. Karen Vibeke Mortensen taler ud fra sin bog 'Fra neuroser til relationsforstyrrelser', Gyldendal 2001.

19/3

Overlæge og psykoanalytiker Bent Rosenbaum om 'Psykoseteorier i psykoanalytisk tænkning' ud fra sin disputats 'Tankeformer og talemåder', Multivers 2000. Dette foredrag er udsat til 19. november 2002.

2/4

Filminstruktøren og forfatteren Christian Braad Thomsen viser og diskuterer sin nye portrætfilm om forfatteren Svend Åge Madsen - at fortælle menneskene.

16/4

Dr. Phil Ole Andkjær Olsen holder foredrag om 'Historiske kilder til den terapeutiske proces i psykoanalysen'.

30/4

Generalforsamling og sæsonafslutning. Et mindre traktement vil blive serveret. Kun adgang for medlemmer.

Lørdag 4/5

Middag i anledning af Freuds fødselsdag d.6.maj.

Alle møder finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, Løngangsstræde 37B, 4th, København.

Bestyrelsen beder alle de medlemmer der har en e-mail adresse om at sende den til sekretæren. Dette kan have praktisk betydning, hvis der sker aflysninger eller andre pludselig programforandringer. Sekretærens e-mail adresse er [email protected]
Vel mødt.
Med venlig hilsen
Pbv. NielsRaasthøj

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til møderne for kr 50,- pr. møde. Deltagelse i sæsonafslutningen for gæster koster 100 kr.

Se også tidligere temaer og mødeplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp