Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

efteråret 2001

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
medlemsside
Links
Om os

Møder efterår 2001

Udgivet 9. september 2001
Opdateret 10. oktober 2001

Kære Venner,

Hermed får I programmet for efterårets møderække. Hjemmesiden vil blive opdateret løbende.

 Dato Foredrag
25/9

Chr. Braad Thomsen taler om den dæmoniske moder med filmcitater fra Hitchcock, Fassbinder og Pasolini, og viser sin egen film Hvor mindets blomster gror.

9/10

Judy Gammelgaard: En diskussion af Camus roman "Faldet" set ud fra Søren Kierkegaard og Freud.

23/10

Katrine Zeuthen: Psykisk realitet i lyset af Jean Laplanches generaliserede forførelsesteori, ud fra en prisopgave fra Københavns Universitet.

6/11

Lars Andersen: Incest, en psykodynamisk forståelsesmodel.

27/11

Bjørn Juvik. "Freud would have liked EMDR" -sagde min lærer på Level 1 kursus i foråret. Om deltagerne i den præsentation, jeg vil forsøge at holde, også bryder sig om metoden vil tiden vise. Men ellers siger jeg velkommen til : EMDR -Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Treatment for Psychologically Traumatized Individuals. Litteratur: Speciale af Michael Wetzell Lundh, KUA, Institut for Psykologi 1999.

10/12

OBS! Det er en MANDAG!
Sæsonafslutning indledt af Digteren Søren Ulrik Thomsen : En dans på gloser , eftertanker over den kunstneriske skabelsesproces. En værkmetafysik skrevet på erfaringer fra arbejdet med digtsamlingen "Hjemfalden" og tildels inspireret af Hannah Segal.

Alle møder finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, Løngangsstræde 37B, 4th, København.

Bestyrelsen beder alle de medlemmer der har en e-mail
adresse om at sende den til sekretæren.  Dette
kan have praktisk betydning, hvis der sker aflysninger
eller andre pludselig programforandringer.
Sekretærens e-mail adresse er [email protected]

Vel mødt.
Med venlig hilsen
Pbv.       NielsRaasthøj

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til møderne for kr 50,- pr. møde.

Se også tidligere temaer og mødeplaner.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp