Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

foråret 2001

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
medlemsside
Links
Om os

Møder forår 2001

16. januar 2001

Kære Venner,

Hermed programmet for foråret 2001 

 Dato Foredrag
06.02 Dr.phil. Judy Gammelgaard  om
borderlinebegrebet.  Udgangspunktet for fordraget er kapitel 8 i Judy Gammelgaards nyeste bog "Mennesker
imellem: træk af indfølingens
psykologi".
20.02 Psykoanalytiker og cand.mag. Niels Raasthøj :  Freuds sans for humor. 
Ofte fremstilles Freud som en meget alvorstung person, især har medierne en særlig evne til at udvælge billeder der sender dette signal. Men humoren var en del af Freuds personlighed og den
jødiske humor skinner igennem i
mange af Freuds bemærkninger både i forfatterskab og breve.
06.03
Digteren Asger Schnack:  Digtere og malere i 30'erne.  Surrealisme og psykoanalyse.
20.03 Psykoanalytiker, psykolog Søren Aagaard om gruppeanalyse.  Søren Aagaard er medlem af Dansk Psykoanalytisk Selskab.  Han er klinisk psykolog og har arbejdet en del med gruppeanalyse; han er desuden ordførende redaktør af Matrix.
03.04
Psykolog Ester Tindborg: Om tolkninger i gruppeanalytisk psykoterapi. Terapeutiske implikationer ved individuelle gruppetolkninger. Har Bion og Foulkes baggrund og teoretiske ståsted betydning for tolkninger i gruppeanalytisk gruppeterapi? Hvilke terapeutiske implikationer medfører det for, hvilket fokus der lægges?
17.04
Ved denne sæsonafslutning fortæller Gert Rønsby om Selskabet for Dynamisk Psykoanalyses undervisning for kommende psykoanalytikere i psykoanalytisk teori på internettet.
24.04
Generalforsamling
05.05
Årlig middag i anledning af Freuds fødselsdag.
10.06
Sommerstævne. Medlemmer vil blive informeret om, hvor det finder sted.

Bestyrelsen beder alle de medlemmer der har en e-mail
adresse om at sende den til sekretæren.  Dette
kan have praktisk betydning, hvis der sker aflysninger
eller andre pludselig programforandringer.
Sekretærens e-mail adresse er [email protected]

Vel mødt.
Med venlig hilsen
Pbv.       NielsRaasthøj

Alle møder finder sted kl 19.30 i selskabets lokaler, Løngangsstræde 37B, 4th, København.

NB: Det skal understreges, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til møderne for kr 40,- pr. møde.

Se også tidligere temaer og mødeplaner?

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp