Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

Mindeord

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans værk
medlemsside
Links
Om os

Mindeord for Ragna Lund

Psykolog Bente Petersen, Valby skriver om psykolog og psykoanalytiker Ragna Lund, Espergærde: Ragna Lund var oprindelig regnskabsuddannet, men tog siden den psykologiske embedseksamen ved Københavns Universitet. Hun arbejdede i en årrække i arbejdsdirektoratets psykologiske afdeling, hvorfra hun bistod erhvervssvejledningerne landet over.
Ragna Lunds altoverskyggende faglige interesse var psykoanalysen og dennes skaber Sigmund Freud. Hun uddannede sig til psykoanalytiker i Selskabet for Dynamisk Psykoanalyse, og hun var dette selskabs formand efter dr.phil. Anker Rattleffs død i 1989 og indtil for to år siden, da hun valgte at trække sig tilbage. Gennem Ragnas mere en 30-årige virke som psykoanalytiker har hun været en stor inspirator og lærermester, ikke mindst for Det Danske Sigmund Freud Selskabs medlemmer. Mange af os har været i læreanalyse hos Ragna, og vi har alle nydt godt af hendes store viden om psykoanalysen, som hun delte med os gennem talrige foredrag. Ragna var æresmedlem af Freud-selskabet.

Ragna Lund blev 88 år.

Det Danske Sigmund Freud Selskab
Løngangstræde 37 B, 4.th.
DK-1468 København K
 

webmaster: bp